Leefstijl coaching » Vergoeding

Vergoeding

 

Vergoeding voor coaching en training is vanuit verschillende bronnen in bepaalde gevallen mogelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen is het altijd raadzaam om eerst na te gaan hoe de kosten vergoed kunnen worden en hier vooraf informatie over in te winnen en afspraken over te maken. 

 

Via de werkgever/zelfstandig ondernemer:

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Hier kan een coaching- of trainingtraject onder vallen. Ook is het in het geval van een re-integratietraject of in het kader van bijvoorbeeld burn-outpreventie vaak mogelijk om via de Arbo-dienst van je bedrijf vergoeding te krijgen. Hiervoor dien je contact op te nemen met je leidinggevende of de bedrijfsarts. 

Ben je zelfstandig ondernemer? De kosten voor een traject kun je zien als een investering in je persoonlijke ontwikkeling, dit zijn voor de belastingdienst kosten die je mag opvoeren. Ook workshops en teamtrainingen zijn bedrijfskosten. 

 

Via de belasting:

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching of training zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten vaak aftrekken. Het doel van het traject moet dan meestal gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Meer informatie over aftrekbare studie- en scholingskosten vindt je op de site van de Belastingdienst.

 

Via de ziektekostenverzekering:

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar in sommige gevallen vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching vooraf na te gaan bij de eigen ziektekostenverzekeraar.

 

Via PGB:

Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen. Informeer hiervoor bij je Gemeente.

Meer informatie over het PGB vindt je op de site van de Rijksoverheid en/of neem contact op met een Gebiedsteam in je gemeente.

 

Via het UWV:

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het coaching- of trainingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Meer informatie over wat UWV wel en niet voor je kan doen vindt je op de site van het UWV.